הצוות

נטאלי הדד

מנכ”לית

מאיה בר דוד

מנהלת כספים

רבקה חכמון

מנהלת תפעול

מריה שוחט

מנהלת צוותי תרגום

שפי סופר

מנהל תיקי לקוחות

אשלי פלג

טראפיק

צור אהרוני

טראפיק

כפיר חייט

הנהלת חשבונות