הצוות

נטאלי הדד טרנס טייטלס

נטאלי הדד

מנכ”לית

אלכס יופה טרנס טייטלס

אלכס יופה

סמנכ''ל טכנולוגיות ומחשוב

נטלי גיל טרנס טייטלס

נטלי גיל

מנהלת כספים

רבקה חכמון

מנהלת תפעול וצוותים

נדב פישר טרנס טייטלס

נדב פישר

מנהל תפעול

שפי סופר טרנס טייטלס

שפי סופר

מנהל תיקי לקוחות

ערן סולימני טרנס טייטלס

ערן סולימני

מנהל צוות תרגום- עברית

מריה שוחט טרנס טייטלס

מריה שוחט

מנהלת צוות תרגום- רוסית

צור אהרוני טרנס טייטלס

צור אהרוני

טראפיק

לילי מוכתר טרנס טייטלס

לילי מוכתר

הנהלת חשבונות